EMDR, een effectieve behandelmethode bij trauma's.

Wanneer je buiten proporties reageert op bepaalde gebeurtenissen of prikkels dan kan dit een teken zijn dat er sprake is van een trauma.

EMDR; "Eye Movement Desensitization and Reprocessing".

Zoals je lichaam in staat is een verwonding te genezen, zo kan je brein psychische wonden helen, nare gebeurtenissen verwerken. Zowel bij een lichamelijke als emotionele verwonding kan de situatie dusdanig zijn dat er hulp van buitenaf wenselijk is, om het herstel weer op gang te zetten.

Gedurende je dromen verwerk je wat je mee maakt, vooral tijdens dat deel wat REM slaap wordt genoemd. Gedurende die periode is er sprake van snelle bewegingen van je oogbol (REM = Rapid Eye Movement). Dit is bij jonge kinderen vaak goed te zien. Gedurende de slaap zijn er meerdere REM periodes. EMDR is een effectieve traumabehandeling die zijn effect dankt aan de natuurlijke methode die de mens al toepast tijdens de REM slaap. Wat er gebeurt in een EMDR begeleiding, is gebaseerd op datgene wat van nature gebeurt tijdens een REM slaap. Het verschil is dat je wakker bent gedurende de behandeling. De behandeling is zowel voor volwassenen als voor kinderen geschikt, zelfs baby’s kunnen er mee behandeld worden.


Wat is een trauma?

Een trauma is een ongezond opgeslagen herinnering. Het is niet zo zeer de zwaarte van een gebeurtenis als wel de manier waarop het in de hersenen is opgeslagen dat een gebeurtenis tot een trauma maakt. Je emoties en je lichaam reageren buiten proporties op bepaalde gebeurtenissen of prikkels.

Door een EMDR behandeling wordt de herinnering aan de gebeurtenis weer gezond opgeslagen. Het heeft nog steeds plaats gevonden maar het heeft geen belemmerend, of verlammend effect meer in het huidige leven. De gebeurtenis is iets uit het verleden en daar heb je in je huidige leven geen reactie meer op alsof het weer in het nu plaats vindt. Vaak weten we niet eens dat er een trauma ten grondslag ligt aan bepaalde gedragingen, of emotionele reacties.

EMDR is bijvoorbeeld toe te passen bij verwerking van bedrijfsongevallen, verkeersongevallen en mishandeling van lichamelijke of psychische aard. Ook een incestverleden kan indicatie geven voor EMDR. PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en burn-out kunnen heel effectief behandeld worden met EMDR. Voor een EMDR behandeling onderzoek ik eerst of er een contra-indicatie is. Of de behandeling voor jou een goed bruikbare methode is. Zoals bij iedere behandeling is het ook hier zaak een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en de ondersteuning die de cliënt wenst. Tijdens de intake zal ik je vragen naar medicijn, drugs- en alcohol gebruik, evenals je algehele fysieke en geestelijke gezondheid. Uiteraard moet ik het doen met jouw antwoorden en is het in jouw belang zo oprecht mogelijk te zijn om zodoende werkelijk behandeld te kunnen worden.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.