Heb je geen vrede meer met hoe je relatie functioneert?

Op zoek naar de energie die de relatie jou kan geven? Is een "stabiele" relatie ook een goede relatie, een echte relatie?

De therapie

Relatietherapie noem ik zelf liever “relaties echten”. Een echte relatie is een relatie zonder verborgen agenda’s. Niets veranderlijker dan een mens houdt dus ook in, niets veranderlijker dan een relatie. Elkaars veranderingen volgen, elkaars groei stimuleren. Het is bijzonder zinvol met enige regelmaat oprecht aandacht te besteden aan je relatie. Uit kunnen spreken wat je bezig houdt in jullie relatie. Respectvol omgaan met elkaar. Respect hebben voor wat jezelf en de ander bezighoudt. In een relatie is het zo belangrijk goed te communiceren. Ook als je niet communiceert vertel je heel veel. Je lichaam vertelt de ander constant van alles door jouw lichaamstaal. Wel, als er dan toch gecommuniceerd wordt, zeg dan datgene wat je ook echt wil zeggen. Verbeterde communicatie vermindert misverstanden.

Waarom wachten tot de problemen gegroeid zijn, tot het moment dat je grens bereikt is? Samen leren, samen groeien, kan op ieder moment. Jullie zijn van harte welkom!

Wanneer twee mensen een relatie aan gaan ontstaat de relatie. De relatie kun je zien als een derde “persoon”, deze heeft ook een gezonde voeding nodig en een balans tussen geven en nemen. Balans is wel een vereiste om een relatie gezond te houden zoals je zelf ook balans nodig hebt om gezond te blijven. De kwaliteit van jullie relatie hangt nauw samen met de kwaliteit van de relatie die eenieder met zichzelf heeft. Hoe beter de relatie met jezelf, hoe beter je in staat bent een relatie aan te gaan vanuit emotionele onafhankelijkheid. Het onderscheiden van "wat is van wie" op emotioneel vlak, geeft veel rust en creëert de mogelijkheid de ander daadwerkelijk te ondersteunen. Het opent de weg naar LIEFDE.

Er is een groot verschil tussen lief doen en LIEFDE.

Waar staan we nu en waar willen we samen naar toe?

Dit vergt enig onderzoek, zowel door gezamenlijke sessies als individuele sessies. Als eenmaal helder is waar de verlangens liggen en de daaraan gekoppelde doelen, gaan we samen kijken of deze haalbaar zijn. Met gezamenlijke inzet, werken we naar dat doel toe. We zullen werken aan het respectvol omgaan met de relatie, de relatie voeden en er energie door krijgen.

Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in veranderingssituaties. Zowel op gedragsniveau als op een dieper niveau, het “zijn”niveau. Steeds stimuleer ik, weer gebruik te maken van de eigen vermogens die elk mens al in zichzelf heeft en nog niet bewust is, of nog niet bewust inzet.

 

Relatietherapie, zowel voor onderhoud als probleemoplossing. Neem vrijblijvend contact op voor de voor jullie passende mogelijkheden.